Lupinus Lupin My Castle Flowers E1pwxy 973x500 696x358

Створення надійної кормової бази та покращення якості всіх видів кормів – одна з найбільш важливих проблем розвитку сільського господарства для усунення кризового становища в тваринництві.

Тварини проявляють свої генетичні продуктивні можливості за умов повноцінної збалансованої годівлі, проте в сучасному тваринництві складною залишається проблема збалансування кормових раціонів за білком і складом незамінних амінокислот. У зв’язку з цим пошуки резервів збільшення виробництва високобілкових кормів, збалансування кормових раціонів за органічними та мінеральними речовинами, вітамінами мають надзвичайно важливе значення.

Останнім часом значно зріс інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних сільськогосподарських товаровиробників до значного поширення в сільськогосподарському виробництві вузьколистого люпину кормового призначення, що став фактично новою кормовою культурою. Однією з головних переваг кормових сортів вузьколистого люпину порівняно з білим і навіть жовтим видами є ранньостиглість, а також стійкість проти антракнозу.

Сумісне вирощування люпину вузьколистого зі злаковими культурами дає можливість одержати збалансовані за протеїном зелений корм і силос.

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА

Дослідження проводилися в ме­жах землекористування Рівненського інституту АПВ НААНУ у лабораторії кормовиробництва та біоенергетичної сировини впродовж 2006­2008 рр. Ґрунти під дослідами – чорноземи типові малогумусні легкосуглинкові. Орний шар ґрунту характеризується такими агрохімічними показниками: рН сольової витяжки – 7,0, вміст гумусу (за Тюріним) – 1,9%, сума увібраних основ – 20,2 мг на 100 г ґрунту, гідролітична кислотність – 0,52 мг­екв на 100 г ґрунту, рухомий фосфор і калій (за Кірсановим) – відповідно 30,4 і 11,8 мг на 100 г ґрунту, легкогідролізований азот (за Корнфільдом) – 6,72 мг на 100 г ґрунту.

Попередник – озимий ріпак. Розмір облікової ділянки – 25 кв. метрів, повторність – триразова. Мінеральні добрива застосовували у вигляді аміачної селітри, гранульованого суперфосфату, калімагнезії в дозі N30 K45 P45 під передпосівну культивацію.

Погодні умови за роки дослідження були в основному сприятливими для інтенсивного росту і розвитку люпину вузьколистого в сумішках із однорічними злаковими культурами.

Вирощування сумісних посівів люпину вузьколистого з вівсом і ячменем передбачає здійснення таких агрозаходів:

  • після збирання зернового попередника лущення стерні або обробка поля гербіцидом суцільної дії (раундап, 4 л/га);
  • оранка на глибину 20-­22 см;
  • передпосівна культивація на глибину 5-­7 см з одночасним боронуванням;
  • передпосівна обробка насіння проти хвороб вітаваксом 200ФФ (2­ -3 кг/т);
  • сівба з використанням високопродуктивних сортів – люпин вузьколистий Пелікан;
  • ранній строк сівби, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 5­-7°С;
  • післяпосівне прикочування кільчасто­шпоровими котками;
  • збирання врожаю проводили в фазу початку утворення блискучих бобиків у люпину.

Встановлено, що серед досліджуваних сумісних посівів люпину вузьколистого із злаковими культурами найвищу продуктивність забезпечила сумішка люпину вузьколистого, 1,2 млн/га, з вівсом, 0,8 млн/га. Так, максимальний урожай зеленої маси 366 ц/га в 2008 році і в середньому за три роки досліджень 421 ц/га забезпечила сумішка люпину вузьколистого при нормі висіву 1,2 млн/га і 0,8 млн/ га вівса, що відповідно на 174 і 131 ц/ га вище в порівнянні з чистим посівом люпину вузьколистого – 192 і 290 ц/га.

Аналізуючи поживність зеленої маси сумішок, встановлено, що в середньому за роки досліджень найвищий збір кормових одиниць (65,7 ц/га), перетравного протеїну (8,67 ц/га) і кормопротеїнових одиниць (75,5 ц/га) забезпечила сумішка в складі люпину вузьколистого, 1,2 млн/га, з вівсом, 0,8 млн/ га. Вміст у одній кормовій одиниці перетравного протеїну становить 132 г.

Слід зазначити, що у сумішках зменшення норми висіву люпину вузьколистого від 1,2 до 0,9 млн/га і збільшення норми висіву злакових компонентів (вівса і ячменю до 1,4 млн/га) призводить до зниження врожаю зеленої маси відповідно на 26-­39 і 43-­62 ц/га; кормових одиниць – на 4,4­-10,3 ц/га; перетравного протеїну – на 0,6­-1,75 ц/га; кормопротеїнових одиниць – на 4,9­-13,2 ц/га порівняно з сумішкою люпину, 1,2 млн/га, та вівса, 0,8 млн/га.

ВИСНОВКИ

За результатами досліджень встановлено, що в умовах Західного Лісостепу на чорноземах типових малогумусних легкосуглинкових максимальний врожай зеленої маси та збір поживних речовин (кормових одиниць, перетравного протеїну, кормопротеїнових одиниць) забезпечила сумішка люпину вузьколистого, 1,2 млн/га, та вівса, 0,8 млн/га.

Повідомляє Агроном