Images 8

Для зниження кількості соматичних клітин в молоці корів застосовують різні зоотехнічні і ветеринарні заходи. Зокрема, один із зоотехнічних прийомів – оптимізація раціонів тварин за допомогою пробіотиків.

Пробіотики — живі мікроорганізми, які можуть позитивно впливати на склад і функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту (найчастіше це біфідобактерії і лактобацили, здатні проявляти антагонізм проти патогенних й умовно-патогенних мікробів). Це також речовини мікробного або немікробного походження, які при природному способі введення сприяють гомеостазу за рахунок нормалізації мікрофлори у організмі; засоби підтримки балансу кишкової мікрофлори на оптимальному рівні та її корекції.

До складу пробіотиків входять типові представники нормофлори товстого відділу кишковика тварин – молочнокислі бактерії, біфідобактерії, стрептококи, що відіграють значну роль у захисті кишкової стінки від надмірної колонізації грамнегативною мікрофлорою.

Кількість соматичних клітин (КСК) – це число клітин в молоці. Його виражають кількістю клітин в одному мілілітрі і використовують в усьому світі як мірило якості молока. Якщо КСК постійно висока, виробники повинні вживати певних заходів, починаючи з лікуванням та відділення інфікованих тварин і закінчуючи вибракуванням.

Соматичні клітини є невід’ємною складовою нормального функціонування організму здорової корови. В нормальному молоці КСК становить приблизно 100 тис. клітин/мл, у маститному – цей показник перевищує 250 тис. клітин/мл.

Аби соматичні клітини не несли реальну загрозу якості молока, що виробляється, а отже, і фінансовому становищу господарства, необхідно скрупульозно дотримуватися сучасних технологій виробництва.