На даний час все більшої популярності набуває біологічний метод захисту рослин, зокрема використання етномофагів.

Етномофаги (від грецьк. entomon — комахи и phagos — пожирач) хижаки, паразити та інші організми, небезпечні для комах, що впливають на природне регулювання їх чисельності. Найважливіші агенти біологічного методу і інтегрованого захисту рослин.

У лабораторних умовах етномофаги показували 100% ефективності, у тепличних, за чисельності 30 особин на рослину (75 дорослих особин на 1 кв.метр) зменшували рівень пошкодження томатів південноамериканською томатною міллю (ПАТМ) на 91%.

Важливу роль в регулюванні чисельності ПАТМ можуть відіграти хижаки та паразити. Серед них особливе місце займають клопи.

В Іспанії в польових дослідах високу ефективність показав клоп Nabis pseudoferus, який поїдає яйця і гусениць шкідника. У стадії німфи за щільності 8–12 особин на рослину він знижував чисельність яєць молі на 92–99%.

Дорослі клопи здатні нападати і на гусениць, які знаходяться в міні листка. Цей клоп поширений у Європі і комерційно доступний.

У разі спалаху розмноження шкідника рекомендується використовувати 10–15 особин/кв. метр. В Іспанії місцеві види клопів Macrolophus pygmaeus і Nesidiocoris tenuis з родини Miridae вдень поїдають більше 30 яєць і нападають на томатну міль на всіх стадіях розвитку, але превагу надають гусеницям першого віку.