Cornfield 2316362 960 720 696x464

Для заготівлі силосу використовують однорічні, багаторічні бобові та злакові трави, їхні сумішки, а також трави природних кормових угідь. Перевагу віддають багаторічним бобовим травам – люцерні, конюшині, галезі, еспарцету та бобово-злаковим сумішкам.

Багаторічні трави на силос мають бути зібрані в ті самі фази вегетації, що й під час заготівлі на сінаж. Однорічні бобові, бобово-злакові сумішки скошують у фазу утворення бобів у 2-3 нижніх ярусах, злакові – до початку колосіння (викидання волоті) за вмісту клітковини не більше як 25%.

Скошування починають рано вранці і намагаються закінчити до 10-11 години.

Висота зрізу багаторічних трав першого року використання – 8-9 см, подальших років – 5-7 см. Збільшення висоти зрізу рослин на 1-1,5 см призводить до недобору 0,2-0,3 тонн/га урожаю.

Не слід допускати низького зрізання, оскільки воно призводить до забруднення зеленої маси ґрунтом і пошкодження ростових бруньок рослини. Таким чином значно зменшується отавність і врожай другого та подальших укосів. Крім того, це негативно впливає на процес консервування такої маси.

За врожайності до 15 тонн/га багаторічні трави скошують і залишають у валках. Щільність маси в них не має перевищувати 10–12 кг/п. м за ширини валка 1,2-1,25 м. За вищої врожайності траву залишають у покосах.

Трави не скошують одразу після дощу, оскільки маса краще висихає на пні, ніж у валках і покосах.

Повідомляє AgroTimes