Найбільшу кількість стручків на рослині ріпаку озимого отримано за мілкого та поверхневого обробітку ґрунту.

Про це свідчать результати досліджень вирощування ріпаку озимого в умовах Передкарпаття на дернових опідзолених ґрунтах Прикарпатської державної сільськогосподарської станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

З’ясувалось, що внесення азотних добрив мало значний вплив на збільшення кількості стручків у рослин ріпаку озимого.

Так, за поверхневого обробітку ґрунту на 10-12 см врожайність культури склала 23,4 ц/га при мінеральному живленні P70K120, 35 ц/га і 38,6 ц/га відповідно при мінеральному живленні N170P70K120 і N200P70K120.

У той час, як при оранці на 25-27 см і аналогічному мінеральному живленні дані склали відповідно 18,9 ц/га, 29,9 і 33,3 ц/га відповідно.

Суттєвого впливу способів основного обробітку ґрунту на жирнокислотний склад насіння не встановлено.

Повідомляє AgroTimes