Проходження добровільної екологічної сертифікації за міжнародними стандартами допомагає модернізувати український аграрний сектор. Особливо це стосується агрогосподарств та підрядників компаній-виробників, що зорієнтовані на експорт. 

Нещодавно три вітчизняних підприємства пройшли добровільну сертифікацію у відповідності до міжнародного стандарту International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU).

Великі компанії взяли за правило проходити сертифікацію у добровільний спосіб. В Україні десятки операторів аграрного ринку вже підтвердили відповідність глобальним економічним нормам.

Сертифіковані компанії надають методологічну підтримку власним незалежним постачальникам задля того, щоб останні мали можливість підтвердити міжнародним аудиторам повну прозорість та відповідність світовим практикам ведення бізнесу. Якщо врахувати, що у великих іноземних компаній-виробників налічується десятки, а то й сотні українських підрядників, сертифікація є потужним каталізатором технологічної модернізації, вдосконалення процесів та процедур за всім ланцюгом постачань.

Стандарт ISCC EU був створений на основі Європейської директиви щодо відновлювальних джерел енергії RED. Програма охоплює широкий спектр виробничо-агрономічних, управлінських, логістичних, екологічних та соціальних аспектів виробництва біомаси.

Сертифікат засвідчує відповідність екологічної етики та практики компаній-виробників з відповідними корпоративними принципами постачальників товарів та послуг. Це, в свою чергу, підвищує вартість сертифікованої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

В цивілізованих країнах екологічна спрямованість компаній стала популярним трендом. Адже це не лише вимоги законодавства, але й споживачів, що симпатизують саме соціально активним брендам, які турбуються про навколишнє середовище. Наразі сертифікати ISCC EU визнаються усіма державами світу.

Під час перевірки на відповідність вимогам міжнародного стандарту аудитори органів сертифікації вивчають та оцінюють виробничо-логістичний цикл щодо відповідного зберігання та внесення добрив постачальниками сировини, бережливого використання, захисту земельних та водних ресурсів, контроля та оцінки викидів парникових газів, що виникають під час вирощування, переробки та транспортування зернових.

Окрім того, аудитори оцінюють прозорість закупок та руху товарів або послуг за ланцюгом від виробника до споживача, дотримання національних та міжнародних екологічних стандартів, охорони праці та корпоративної соціальної відповідальності.

Повідомляє Пропозиція