Pokupka Porosat 696x382 696x382 696x382

В Україні вивчають вплив нанотехнологій на організм свиней.

Так, в Інституті біології тварин Національної академії аграрних наук України дослідили комплексну дію наноцитратів на метаболічні процеси в організмі поросят у період відлучення від свиноматок.

Відлучення від свиноматок викликає зниження в крові поросят активності ензимної ланки антиоксидантної системи. Окрім того, у крові цих поросят підвищується активність ензимної ланки системи антиоксидантного захисту та зростають показники неензимної ланки – вітаміни А, Е і відновленого глутатіону в період відлучення.

Результати досліджень встановили виражений вплив на показники метаболізму в крові поросят цитратів мікроелементів у концентрації, меншій удесятеро порівняно з їхніми неорганічними солями: Fe – 150 мг, Zn – 110 мг, Mn – 110 мг, Cu – 155 мг, Co – 1 мг.

Зокрема, відбувалося зростання антиоксидантної ензиматичної активності еритроцитів, вмісту загального білка та гемоглобіну, кількості еритроцитів.

Доведено, що за умов комплексного застосування наноцитратів Fe, Zn, Mn, Cu, Co у годівлі поросят посилюється адаптаційна здатність їхнього організму в період відлучення від свиноматок, зумовлена стимуляцією функціональної активності антиоксидантної системи, резистентності й підвищенням стійкості тварин до захворювань.