Фактори продуктивного довголіття свиноматки є багатогранною складовою. 

Так, тварина має бути щільного м’ясосального типу будови тіла, щоб шар шпику на спині та боках збільшував можливість спротиву організму несприятливим чинникам середовища в конкретній технології утримання.

На ремонт основного стада слід відбирати молодняк свинок від маток, які дали вже не менш як 44 живих поросят. 

Ефективне запліднення матки за один статевий цикл має становити не менше біологічної норми, тобто сервіс-період після відлучення повинен бути 5-7 днів. А за одержання за рік від тварини 2,2 опоросу тривалість сервіс-періоду – 11-15 днів, тобто свиноматці притаманна висока й спадково зумовлена здатність до запліднення за один статевий цикл. 

Багатоплідність свиней є важливою біологічною особливістю цьо­го виду тварин. Розрізняють два поняття: плодючість і багатоплід­ність.

Під плодючістю розуміють життєву продуктивність свиномат­ки, тобто кількість поросят, одержаних за її продуктивне життя (80 – 100 голів), а багатоплідність — це кількість поросят, отрима­них від свиноматки за один опорос (10 – 14 голів). Відомі випадки, коли за один опорос у свиноматок народжувалося до 20 – 30 поросят.

Багатоплідність буває потенційною, яка характеризується загальною кількістю виділених за одну овуляцію яйцеклітин (до 20 – 25 шт.), здатних до запліднення, і фактичною — за кількістю народжених поросят за один опорос (10 – 12 голів). Тобто із загальної кількості утворених організмом яйцеклітин гине 50 %.

Іншим, не менш важливим показником продуктивності свинома­ток, є великоплідність, тобто жива маса поросяти при народженні. В середньому вона становить 1,2 – 1,4 кг, хоча коливання досить значні — від 0,5 до 2,0 кг. Слід зазначити, що дрібні поросята, як і перерозвинені, не бажані для виробництва, оскільки перші значно слабші й частіше гинуть, а останні — травмуються під час родів, особливо за відсутності у свиноматки в період поросності активного моціону.

Одержання багатоплідних і вирівняних опоросів (10 – 12 голів), добре розвиненого й життєздатного молодняку (жива маса поросяти при народження 1,2 – 1,5 кг) значною мірою залежить від організа­ції годівлі свиноматок під час підготовки до парування чи осіменін- ня та протягом усього періоду поросності.

Запліднювальна здатність сперми кнура в різні періоди року в середньому має бути не меншою за середню біологічну норму від першого осіменіння – 75%, а бажано – від 80%.

Індекс осіменіння свиноматки – показник племінної цінності тварини, що дозволяє на будь-яку дату розрахувати фактичний потенціал поголів’я в його здатності до запліднення в одну охоту й формувати в такому стаді систему групового підбору за селекції на підвищення запліднюваності. Для тварин провідної групи індекс осіменіння має бути в межах 2-2,4. 

Груповий підбір пар для відтворення стада для подальшого поліпшення слід проводити не більше як за трьома ознаками одночасно, які планується поліпшувати.

Повідомляє Agrotimes