4125

В Україні, за розрахунками вчених Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків,  достатньо засадити біоенергетичними культурами близько 500 тис. га, щоб забезпечити країну відновлювальними джерелами енергії на 11%, як передбачено Енергетичною стратегією України. 

А щоб досягнути європейського рівня – 20%, потрібно перевести 1 млн га низькопродуктивних земель під вирощування біоенергетичних культур.

Однак для того, щоб на низькопродуктивних землях облаштувати енергетичну ферму, їм потрібно надати правового статусу енергетичних. Натомість нині це важко зробити, бо в законодавчому полі такі ділянки заведено вважати залісненням, тоді як міскантус, світчграс – злакові культури. 

Тому, на думку науковців, треба спростити умови для зміни цільового призначення земель і всіляко стимулювати створення енергетичних ферм, господарств і кооперативів.

Вільних земель, придатних для вирощування енергетичних культур, в Україні близько 8 млн га. Для цього підходять низькопродуктивні землі: пагорби, схили, занедбані пасовиська, чагарники тощо, а також землі сільськогосподарського призначення, з яких господарство отримує прибуток не більше як $100/га.

Якщо на цих землях вирощувати енергетичні культури, можна отримувати близько $1 тис./га, перетворивши біомасу на енергію.

Надання низькопродуктивним землям статусу енергетичних, може мати подвійний позитивний ефект. Окрім розвитку прибуткових вітчизняних енергетичних ферм, в Україні може значно покращитись ситуація енергонезалежності від зовнішніх поставщиків енергоносіїв.