Bbef790b0e5fa425da08dfd7c1919f09

В кліматичних умовах України  солодкоплода горобина є перспективною не лише для присадибного садівництва. Цілком можливо створювати промислові сировинні сади для отримання органічної садовини з високим вмістом біологічно активних речовин, потрібних для раціонального харчування.

Для добору кращих сортів знадобиться порівняльне сортовивчення найкращих сортів, придатних для культивування за різних ґрунтово-кліматичних умов.

Основним недоліком культури є надмірна сильнорослість дерев, що ускладнює збирання врожаю. Вирішити цю проблему можна застосувавши слаборосліші підщепи.

Перспективним напрямком є створення нових низькорослих сортів солодкоплодої горобини, що можливо шляхом міжвидової гібридизації городини птахоловної з горобиною бузинолистою. Такі гібриди вже створено, наразі триває їхнє випробовування в умовах України та подальша селекційна робота.